Medveten Närvaro

 

 

Medveten Närvaro

 

Närvarande . . . här

Bortom ord . .

Hav av gränslöshet

 

Allt är tydligt och klart

ingen oro . . här

Stillhet . . frid

Kontakt bortom . .

 

Medveten och närvarande

 

Här . .

Uppmärksammar

djupet under ytan . .

 

// Maria Matsson