Texter

 

Hemlös

 

Kanske har vi inte någonstans att bo

Kanske vill vi finna ro

Kanske irrar vi runt på stan,

mest hela dan

Kanske vill vi ha mer och mer

Kanske vill vi göra det och det

Men tomrummet kan vi inte fylla

med en massa grejer

 

Behöver vi kanske hitta hem

5 djupet av vår själ som när

Här kan tillfredställelsen flöda

utan möda

Vi bara är

så självklar nu och här

Här kan kreativiteten knoppas

och slå ut

 

Vi är hemlös då och då

och vi fäller mången tår

Men vi kan återvända

Hem igen och igen

Vilken gåva

vill vi stödja att vila i denna låga

som lindrar plåga

 

Här kan tillfredställelsen flöda

utan möda

Vi bara är

så självklart nu och här

 

Här kan kreativiteten knoppas

och slå ut till slut

 

// Maria Matsson