Meditation

 

 

Meditation ~ Medveten närvaro

 

Är det möjligt att ”meditera” . . .

mer strukturerat och formellt, kan man göra det . .

fyller det sin funktion?

Vad kan bidra att uppmärksamma det vi redan är . . .

i grunden?

 

Göra, göra, kämpa, kämpa, eller . .

Bara vara . . vila här . . . livet bär . . .

Här . . kan görandet ske utan möda . . . ingen börda . . .

 

Känn strukturen på något . . . låt fingrarna nudda . . .

upplev det som rörs . . låt dig beröras . . .

 

Vad stödjer att bara vara . . .

 

Mjuka lätta fötter vidrör golv och matta . . .

ibland på tå ibland stadigt med hela fötterna på golvet

. . .stadigt förankrad . . .

 

Se dig runt omkring . . . rymd . . här . . .

bara vara se vad som uppenbaras . . .

 

Andetag som kommer . . och går . . stilla rymd här . .

 

Alltid här . .

 

Här . . Livet bär . .

 

 

// Maria Matsson